dilluns, 10 d’octubre de 2011

Comentari mapa p. 44

Títol del mapa: L'Europa de Carles V

1. Presentació del mapa
2. Respon a les següents qüestions:

a) Explica qui eren els pares i avis de Carles V
b) Fes una llista detallada del territoris heredats per Carles V
c) Què vol dir Carles I d'Espanya i V d'Alemanya?
d) Com i quan va ser elegit emperador Carles V? era un càrrec hereditari?
e) Quin nom ofiaicl rebia l'Imperi alemany? quan va desaparèixer?
f) Quin era el llinatge dels Àustries? fins quan varen regnar a Espanya? i a Àustria?
g) Què saps del Regne de Mallorca en temps de Carles V? qui el governava? a quina corona pertanyia?
h) Com i quan va conquistar Carles V el ducat de Milà?
i) Quin varen ser els tres grans enemics de Carles V?
j) Quins territoris europeus controlaven els turcs? de quina religió eren?
k) Com i quan va repartir els seus territoris Carles V?
l) Quins territoris controlava el Consell d'Aragó? i el d'Itàlia?
m) Qui governava cadascun dels diferents territoris?

3. Bibliografia i fonts consultades per fer l'exercici