dimarts, 28 d’octubre de 2008

Estatut de Baiona (1808)

-Carta atorgada pel rei Josep Napoleó el 1808
-Redactada per una assemblea de notables
-No és encara una constitució liberal
-No hi ha una divisió de poders clara
-Reconeix alguns drets: lliberat d'impremta, inviolabilitat del domicili, etc
-Religió: la religió catòlica és l'única permesa
-Forma de govern: monarquia limitada i hereditària
-La Corona: el rei nomena els ministres, els senadors, els membres del Consell d'Estat i als jutges
-Poder Executiu: els ministres i un secretari d'Estat nomenats pel rei, responsables davant el rei
-Legislatiu: a) El Senat: infants d'Espanya i 24 membres nomenats pel rei, càrrec vitalici. Funcions: vetllar per les llibertats individuals, adoptar mesures extraordinàries
b) Consell d'Estat: 30-60 membres nomenats pel rei; vot consultiu no vinculant. Funcions: prepara els projectes de llei i els reglaments
c) Les Corts: dividides en 3 estaments: clergat (bisbes i arquebisbes); nobles; diputats (representants de les províncies, de les ciutats, comerciants, universitats). Sufragi: indirecte en els diputats provincials. Funcions: no té poder legislatiu, només delibera i aprova els projectes de llei i els pressuposts, controla els ministres
-Poder Judicial: independent, actua en nom del rei